LINKS

Sundhedsportalen

Statens Serum Institut Oplysning om udlandsvaccinationer

Sygesikring Danmark

Vejle Kommune

Ventetider Sygehuse Oplysning om ventetider på undersøgelser

Patientkontoret Oplysning om patientrettigheder

Sygehusvalg Regler om frit sygehusvalg

Behandling i udlandet

Sundhedskvalitet Oplysning om operationer m.v. på offentlige sygehuse

Privatlivspolitik